MENU
Logo Made in Germany ProPak / Plastics & Rubber Vietnam 2018

Vật liệu chậm cháy trong các ứng dụng E&E

TPE được thiết kế tùy chỉnh và hơn thế nữa
Với KDSClick, nhà sản xuất công nghệ kết nối CONTA-CLIP Verbindungstechnik đã tạo ra hệ thống cắm cáp cực kỳ linh hoạt, bao gồm vỏ và các thành phần bít kín khác nhau được sản xuất bằng Nhựa nhiệt dẻo đàn hồi của KRAIBURG TPE. Ví dụ như chuyên gia TPE đã phát triển vật liệu chậm cháy không sinh khí halogen theo tiêu chuẩn UL94 và được xếp vào Loại V0.

www.kraiburg-tpe.com/en/news_media/archives/kdsclick

Exhibitor: KRAIBURG TPE Technology (M) Sdn Bhd

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức