MENU
Logo Made in Germany ProPak / Plastics & Rubber Vietnam 2018

Sơ đồ triển lãm

Để chọn một hãng triển lãm, xin bấm gian hàng bạn quan tâm đến

Advanced Tech Co., Ltd.
Gian hàng số: F 28
Branch of Bosch in Ho Chi Minh City
Gian hàng số: F 30
diamat Maschinenbau GmbH
Gian hàng số: G 2
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi)
Gian hàng số: F 19
FESSMANN GmbH und Co. KG
Gian hàng số: F 16
FPT Food Process Technology Vietnam Co., Ltd.
Gian hàng số: F 17
GEISS AG
Gian hàng số: G 7
Ferdinand Henneken GmbH
Gian hàng số: F 15
Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft | Film Extrusion Division
Gian hàng số: G 1
INOTEC GmbH
Gian hàng số: F 7
KBA-Metronic GmbH
Gian hàng số: F 4
KIEFEL GmbH
Gian hàng số: G 10
KRAIBURG TPE Technology (M) Sdn Bhd
Gian hàng số: G 8
Logopak Systeme GmbH & Co. KG
Gian hàng số: F 29
motan-colortronic pte. ltd.
Gian hàng số: F 28
Multivac Pte. Ltd.
Gian hàng số: F 1
New Ocean
Gian hàng số: F 29
Octagon Process Technology GmbH
Gian hàng số: G 3
PSA Technology GmbH
Gian hàng số: G 4
Reifenhäuser Pte. Ltd.
Gian hàng số: G 17
SLA Software Logistik Artland GmbH
Gian hàng số: F 9
TKM Meyer GmbH
Gian hàng số: F 5
UNICOR GmbH
Gian hàng số: G 12
Hans Weber Maschinenfabrik GmbH
Gian hàng số: G 9
WIPTOEC GmbH
Gian hàng số: F 31
Zeppelin Systems Singapore Pte. Ltd.
Gian hàng số: F 27
Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức