MENU
Logo Made in Germany ProPak / Plastics & Rubber Vietnam 2018
Trở lại Liên lạc

iXPOS: Your Information Platform about Germany

iXPOS

Đức là vùng đất mới cho việc xúc tiến thương mại nước ngoài với cổng internet www.ixpos.de. iXPOS cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về toàn bộ phổ các cơ hội xúc tiến thương mại nước ngoài của Đức. Nền tảng này sẽ hướng dẫn các doanh nhân quan tâm đến thông qua rừng dày đặc các công cụ, dịch vụ và thông tin mà người tham gia khác nhau của chính phủ và bán độc lập ở Đức cung cấp.

iXPOS là sáng kiến của Bộ Kinh tế và Công nghệ Liên bang (BMWi). Phòng Ngoại thương Đức (gtai) chịu trách nhiệm chi việc điều phối nội dung trang web.


Liên hệ: Germany Trade and Invest GmbH -
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Friedrichstraße 60
10117 Berlin
Germany

Phone: +49 30 200 099-0
Fax: +49 30 200 099-812

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF