MENU
Logo Made in Germany ProPak / Plastics & Rubber Vietnam 2018

Liên lạc

Được trình bày với:
Có hợp tác với:
Được hỗ trợ bởi:
Thông tin chung về ngoại thương:
Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức