MENU
Logo Made in Germany ProPak / Plastics & Rubber Vietnam 2018

nhà triển lãm/nhà trưng bày & sản phẩm

{N) nhà triển lãm đã tìm được

Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft | Film Extrusion Division

Leading in design and manufacture of blown film extrusion lines with up to 11 layers and MDO film stretching lines.

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức